Overig

Laatste up-date:  8-1-2023

1. Vergunning(en).

 1. Organisatoren of opdrachtgevers van festivals, beurzen, clinics, etc. zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen én hebben van alle eventueel benodigde plaatselijke (wapen)vergunningen.
 2. Alle benodigde vergunningen zijn up-to-date, ter plekke aanwezig en kunnen op verzoek worden getoond.
 3. Kosten veroorzaakt door het niet tijdig, niet aanwezig en/of niet akkoord zijn van de benodigde vergunningen zijn voor rekening van de organisator of opdrachtgever.
 4. Waar nodig en/of voorgeschreven door de APV * zijn inrij- en uitrij ontheffingen aanwezig alsook parkeervergunningen voor het wagenpark van de leden van  het Team Haagse Schutters.
  n.b. Regels en/of wetgeving kunnen per gemeente en per evenement inhoudelijk verschillen, dit geld met name voor openbaar toegankelijke terreinen.

2. Kosten.

 1. Voor de zgn “Open evenementen” zoals Festivals, Beurzen, etc. worden in overleg een dagvergoeding en onze reis-, parkeer- en verblijfkosten, etc. (ex. BTW) gerekend. Onze aanwezigheid is dan ons eigen risico.
 2. Het publiek betaald een eigen bijdrage voor het schieten.
 3. Afspraken gemaakt mbv Mail, SMS, Facebook, WhatsApp, etc. worden beschouwd als schriftelijk gedaan en zijn wederzijds bindend.
 4. Alle gemaakte afspraken, de besproken kosten, offertes, etc. worden per mail bevestigd.
 5. Offertes, etc. zijn geldig tot 4 weken na de offertedatum.
 6. Kosten kunnen met de veranderende inflatie worden aangepast.
 7. Facturen worden minimaal 4 weken voor de evenement datum per mail verzonden. Per post op verzoek.
  Alle facturen etc. dienen 14 dagen voor de evenement datum op onze rekening te zijn voldaan tenzij anders, en schriftelijk, is overeengekomen. Niet tijdig betalen wordt gezien als annulering.
 8. Bij Annuleren binnen 14 dagen van de evenement datum wordt 50% van het totaalbedrag als kosten in rekening gebracht met een minimum van de kosten zoals bedoelt in punt 1.
 9. Bij Annuleren binnen 7 dagen van de evenement datum wordt 100% van het totaalbedrag als kosten in rekening gebracht met een minimum van de kosten zoals bedoelt in punt 1.

3. Veiligheid.

 1. Alle leden van het Team Haagse Schutters hebben, en houden, het beslissingsrecht om te kunnen en mogen beoordelen of een schietterrein, en alles wat met het schieten verband houdt, veilig is en blijft.
 2. Onder veilig wordt o.a. verstaan veilig voor de omgeving van het schietterrein, de schietbanen, het kampement, de schutters, (gedrag) bezoekers, het schieten zelf, de trainers, enz. enz. en de omstandigheden die zich ter plekke (gaan) voordoen.
 3. Tevens vallen de weersomstandigheden onder het oordeel veiligheid. Er wordt niet geschoten tijdens veel regen en/of onweer(dreiging) en/of een windkracht groter dan 5Bft.
 4. De gewenste schietplek en/of het schietterrein moet bereikbaar zijn met auto en bagagewagen ivm het laden en lossen van de benodigde schietmaterialen.
 5. De veiligheid, en wat daarvoor nodig is,  wordt ruim van te voren besproken met de organisatoren of opdrachtgevers van een evenement en vastgelegd. Blijkt het e.e.a. bij aankomst van het Team niet conform de afspraken te zijn, dan heeft het Team het recht om zich terug te trekken van het evenement. De dan aanwezige situatie wordt dan als een annulering door de opdrachtgever/organisator beschouwt, er is dan geen recht op restitutie. De door het Team gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht. Zie ook punt 2.8 en 2.9.
 6. Aanwijzingen van een van de leden van het Team Haagse Schutters zijn leidend en dienen altijd te worden opgevolgd.
 7. Schieten is altijd voor eigen risico.

4. Beeld- en Geluidsopnamen.

 1. Het Team Haagse Schutters behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
 2. Wanneer iemand bezoeker is en/of deelneemt aan een activiteit waar het Team Haagse Schutters aan deel neemt kan deze persoon op beeld- en/of geluidsopnames terecht komen die voor publiciteit van het Team Haagse Schutters gebruikt kunnen worden. Personen die in opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 3. Publicatie van beeld- en/of geluidsopnames door Team Haagse Schutters en/of derden geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook van, of door, het Team Haagse Schutters.
 4. Het Team Haagse Schutters is niet verantwoordelijk voor opnames, het gebruik of het publiceren ervan, gemaakt door derden.
 5. Gebruik, anders dan particulier, van beeld- en/of geluidsopnames welke zijn gemaakt op, of van, een van de activiteiten van het Team Haagse Schutters is niet toegestaan.
 6. Beeld- en/of geluidsopnamen welke zijn gemaakt op, of van, één van de activiteiten van het Team Haagse Schutters zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van Beeld- en/of geluidsopnamen is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.
 7. Mocht u het niet akkoord zijn met een publicatie, kunt u contact opnemen met het Team Haagse Schutters voor verwijdering van de beeld- en/of geluidsopnamen. Stuur een mail met de details en de bedoelde opname als bijlage naar de contactpersoon van het Team Haagse Schutters.

5. Akkoord

 1. Het Team Haagse Schutters gaat ervanuit dat door het aangaan van een overeenkomst de organisator of opdrachtgever deze voorwaarden en regels heeft gelezen, heeft begrepen en daarmee akkoord gaat.
 2. Het Team Haagse Schutters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beloftes, in welke vorm en over welk onderwerp dan ook, gedaan door derden.

* APV = Algemene Politie Verordeningen.