Overig

Laatste up-date tekst:  15-4-2021

Vergunning(en).

 1. Organisatoren van festivals, beurzen , clinics, etc. zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen én hebben van de eventueel benodigde plaatselijke (wapen)vergunningen.
 2. Vergunningen zijn up-to-date, ter plekke aanwezig en kunnen worden getoond.
 3. Regels en/of wetgeving kunnen per Gemeente en per evenement inhoudelijk verschillen.
  n.b. Dit geld met name voor openbaar toegankelijke terreinen.

Kosten.

 1. Voor de zgn “Open evenementen” zoals Festivals, Beurzen, etc. kunnen een dagvergoeding en onze reis-, parkeer- en verblijfkosten, etc. (ex. BTW) worden gerekend. Onze aanwezigheid is dan ons eigen risico.
 2. Het publiek betaald een eigen bijdrage voor het schieten.
 3. Afspraken gemaakt mbv Mail, SMS, Facebook, WhatsApp, etc. worden beschouwd als schriftelijk gedaan en zijn wederzijds bindend.
 4. Het Team Haagse Schutters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beloftes, in welke vorm en over welk onderwerp dan ook, gedaan door derden.
 5. Alle gemaakte afspraken, de besproken kosten, offertes, facturen etc. worden per e-mail bevestigd. Per post op verzoek.
 6. Alle kosten etc. dienen 14 dagen voor de evenement datum op onze rekening te zijn voldaan.
 7. Bij Annuleren binnen 14 dagen van de evenement datum wordt 25% van het totaal bedrag als kosten in rekening gebracht met een minimum van de kosten zoals bedoelt in punt 1.

Veiligheid.

 1. Alle leden van het Team Haagse Schutters hebben, en houden, het beslissingsrecht om te kunnen en mogen beoordelen of een schietterrein en alles wat met het schieten verband houdt veilig is en blijft.
 2. Onder veilig wordt o.a. verstaan veilig voor de omgeving van het schietterrein, de schietbanen, het kampement, de schutters, (gedrag) bezoekers, het schieten zelf, de trainers, enz. enz.  en de omstandigheden die zich ter plekke (gaan) voordoen.
 3. Tevens vallen de weersomstandigheden onder dit oordeel. Er wordt niet geschoten tijdens onweer(dreiging) en een windkracht groter dan 5B.
 4. De veiligheid, en wat daarvoor nodig is,  wordt ruim van te voren besproken met de organisatoren van een evenement.
  Blijkt het e.e.a. bij aankomst van het Team niet conform de afspraken te zijn, dan heeft het Team het recht om zich terug te trekken van het evenement. In dat geval is er geen recht op restitutie en kunnen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 5. Aanwijzingen van een van de leden van het Team Haagse Schutters zijn leidend en dienen altijd te worden opgevolgd.
 6. Het Team Haagse Schutters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beloftes, in welke vorm en over welk onderwerp dan ook, gedaan door derden.
 7. Schieten is altijd voor eigen risico.

Beeld- en Geluidsopnamen.

 1. Het Team Haagse Schutters behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
 2. Wanneer iemand bezoeker is en/of deelneemt aan een activiteit waar het Team Haagse Schutters aan deelneemt is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit van het Team Haagse Schutters gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 3. Publicatie van beeld- en/of geluidsopnames door Team Haagse Schutters en/of derden geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook van het Team Haagse Schutters.
 4. Gebruik, anders dan particulier, van beeld- en/of geluidsopnames welke zijn gemaakt op en/of van een van de activiteiten van het Team Haagse Schutters is niet toegestaan.
 5. Beeld- en/of geluidsopnamen welke zijn gemaakt op en/of van één van de activiteiten van het Team Haagse Schutters zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van Beeld- en/of geluidsopnamen is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.
 6. Mocht u het niet eens zijn met een publicatie, kunt u contact opnemen met het Team Haagse Schutters voor verwijdering van de beeld- en/of geluidsopnamen. Stuur een mail met de details en de bedoelde opname als bijlage naar de contactpersoon.