Overig

24-5-2018

Beeld- en Geluidsopnamen.

 1. Het Team Haagse Schutters behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
 2. Wanneer iemand bezoeker is en/of deelneemt aan een activiteit waar het Team Haagse Schutters aan deelneemt is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit van het Team Haagse Schutters gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 3. Publicatie van beeld- en/of geluidsopnames door Team Haagse Schutters geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.
 4. Het Team Haagse Schutters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beloftes, in welke vorm dan ook, gedaan door derden.
 5. Gebruik, anders dan particulier, van beeld- en/of geluidsopnames welke zijn gemaakt op en/of van een van de activiteiten van het Team Haagse Schutters is niet toegestaan.
 6. Beeld- en/of geluidsopnamen welke zijn gemaakt op en/of van één van de activiteiten van het Team Haagse Schutters zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van Beeld- en/of geluidsopnamen is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.
 7. Mocht u het niet eens zijn met een publicatie, kunt u contact opnemen met het Team Haagse Schutters voor verwijdering van de beeld- en/of geluidsopnamen.

Vergunning(en).

 1. Organisatoren van festivals, beurzen , clinics, etc. zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen én hebben van de eventueel benodigde plaatselijke (wapen)vergunningen.
 2. Regels kunnen per Gemeente en per evenement verschillen. n.b. Dit geld met name voor openbaar toegankelijke terreinen.
 3. Vergunningen zijn up-to-date en ter plekke aanwezig en kunnen worden getoond.

Alle kosten, vergoedingen, etc. dmv factuur en zijn vooruit te voldoen.

 1. Voor de zgn “Open evenementen” zoals Festivals, Beurzen, etc. worden een dagvergoeding en onze reis- en verblijfkosten, etc. (ex. BTW) gerekend. Onze aanwezigheid is dan eigen risico.
 2. Het publiek betaald een eigen bijdrage voor het schieten.
 3. Alle besproken kosten, data, afspraken, enz. worden mbv een e-mail vastgelegd.
 4. Offertes en facturen worden per e-mail verzonden. Per post op verzoek.